Voorbeeldproject Project management

Overkoepelende projectcoordinatie van een product-lanceringsevent met 13.000 deelnemers

Meestal is de beschikbare tijd om verkoopteams op te leiden voor een officiële productlancering beperkt.

Onze klant, een automerk, had een planning van 6 weken voorzien voor een centraal lanceringsevent op één enkele plaats. 13.000 verkoopadviseurs en sales managers van verschillende nationaliteiten werden opgeleid en gemotiveerd.

Na de implementatie van een lean projectstructuur die rekening hield met alle stakeholders, hebben we de nodige methodes en tools voorzien om een effectieve planning te voorzien. We hebben het hele project opgevolgd. Ons team heeft nauw samengewerkt met de klant en hun 22 deelnemende markten.

Tijdens het project waren we verantwoordelijk voor het goede verloop van het project, en het respecteren van het budget.

Een tevredenheidsenquête heeft zeer positieve resultaten opgeleverd bij de deelnemers. Onze klant was onder de indruk van de gestructureerde projectplanning, de transparante en duidelijke doelstellingen, de duidelijke communicatie en de efficiëntie maar bovenal het engagement van het projectteam.

Steunend op deze argumenten, heeft onze klant ons dan ook een volgende productlancering toevertrouwd.