Voorbeeldproject Ontwikkeling van competenties

Innovatief programma om competenties te ontwikkelen bij het top management in automobielverkoop

Het top management in de automobielsector wordt steeds met een hoger niveau van complexiteit en competitiviteit geconfronteerd. Dit betekent dat deze managers steeds meer en nieuwe competenties moeten inwinnen. We hebben een benchmark studie uitgevoerd op de bestaande competentie-ontwikkelingsprogramma’s voor concessiedirecteurs. Deze bracht aan het licht dat industriespecifieke en praktijkgeoriënteerde oplossingen zeldzaam waren, zeker met het oog op een internationale implementatie.

Naast de verschillende niveau’s van verzadiging van de lokale markten, moet zulk programma ook rekening houden met de verschillen in structuur en ervaring van de verschillende concessies.

In deze context hebben we een modulaire aanpak voor onze klant ontwikkeld, die zowel een flexibele individuele toepassing mogelijk maakte, als een wereldwijde implementatie van het programma.

We hebben vier centrale competentiegebieden gedefinieerd voor het management die zowel de noodzakelijke functionele expertise als relevante management competenties inhouden. Hiervan vertrekkend, hebben we een specifieke didactische aanpak ontwikkeld. Deze is gebaseerd op interactie tussen de deelnemers die via uitwisseling van ervaringen de theorie constant in praktijk omzetten. Hiervoor hebben we succesvolle methodes van executive MBA programma’s geïntegreerd. Om de duurzame ontwikkeling van competenties te bevorderen, werden er ook virtuele klassen opgericht.

Na een succesvolle pilootfase, wordt dit competentie-ontwikkelingsprogramma nu wereldwijd geïmplementeerd. We zijn tevreden te zien dat vele deelnemers een grote vooruitgang maakten zowel op het vlak van de ondernemingsstructuur, alsook op persoonlijk vlak.