Voorbeeldproject Management consulting

Ontwikkeling van groeistrategie voor een succesvolle high-tech KMO met een commerciële aanwezigheid op wereldvlak

Ondanks een complexe structuur was onze klant nog steeds een familiebedrijf geleid door de tweede generatie. De organisatie was organisch gegroeid gedurende tientallen jaren en was sterk beïnvloed door de eigenaarsfamilie. Om de overgang naar een niet-familiaal management voor te bereiden, moest een strategie voor de volgende 4 jaar op papier gezet worden en de interne organisatie van het bedrijf aangepast. Een analyse bij het begin van het project toonde aan dat de competitieve positie van het bedrijf dankzij geavanceerde technologie uitstekend was. Het commercieel potentieel werd echter onderbenut. Samen met het top management werd een nieuwe business unit strategie ontwikkeld, met de bedoeling een efficiëntere verbinding te maken tussen de technologieën, de producten en de markten. De activiteiten die te weinig potentieel inhielden, werden stopgezet. De organisatie van het top management werd compleet herzien, om strategie en overdracht voor te bereiden. Met onze ondersteuning werd de nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden in praktijk omgezet. Reeds één jaar later kon het bedrijf bogen op een sterke groei in omzet en winst.