Voorbeeldproject Business coaching

Veranderingsprogramma met het doel B2B verkoopprestaties te verbeteren in de automobielsector

Onze klant zat in een comfortabele positie van marktleider (premium merk) op zijn nationale markt. Bewust van het aloude gezegde “De grootste fouten worden gemaakt in tijden van succes”, besefte het management team zeer goed dat er nog ruimte was voor verbetering op niveau van de concessies.

Na de initiële analyse met de klant, hebben we een op maat gemaakt concept ontwikkeld. De doelstelling was om de verkoopprestatie van de concessies naar de KMO’s toe te verbeteren. Dit moest bereikt worden door middel van een gestructureerde en innovatieve methodologie. De vooropgestelde veranderingen bij de concessies werden gefaciliteerd door specifieke tools, bewezen methodes en reeds uitgeteste best practices. Om dit programma op systematische wijze te implementeren werd het management gedurende verschillende maanden in de concessie gecoached.

6 maand na het einde van het project tonen de gemeten resultaten een belangrijke en duurzame groei van de verkoopprestaties.