Management consulting

Om hun duurzame aanwezigheid op verzadigde markten te kunnen garanderen, moeten bedrijven zich constant in een veranderende en steeds competitiever wordende omgeving ontwikkelen en handhaven. Tegelijkertijd moeten ze ook hun competitieve voordelen blijven behouden.

Ze moeten dus op alle domeinen werken met steeds korter wordende intervals. De strategie, de processen, de structuren en de systemen worden door deze veranderingen bepaald. Maar bovenalles worden de medewerkers hierdoor geraakt.

Actieve businessontwikkeling en een succesvolle uitvoering van verandering staan bijgevolg hoog op het lijstje van essentiële leadership skills van het top management.

Managers onderschatten nog steeds het belang van de menselijke factor in het veranderingsproces. Een centrale uitdaging bestaat erin om werknemers nieuwe perspectieven te bieden maar hen ook voor te bereiden op verandering.