Human resources consulting

Het definiëren van de nood aan menselijke resources, het invullen van een vacature of een verandering van gedrag van een werknemer, zijn maar enkele voorbeelden van situaties waarvoor een bedrijf een beroep kan doen op een externe hulp in human resources.

We helpen onze klanten in het kwalitatief en kwantitatief definiëren van hun vraag naar personeel met behulp van beproefde methodes.

Om vacatures in te vullen, schrijven we competentieprofielen uit, die als basis dienen om de gepaste kandidaten te vinden. De zoektocht start via onze telkens weer aangepaste database en via ons breed netwerk. Afhankelijk van het profiel, wordt de zoektocht verbreed door middel van externe databases, professionele sociale media, advertenties en direct search.

Het gedrag van werknemers wordt vooral bepaald door de manier waarop zij gemanaged worden en door aangepaste verloningsystemen. Deze moeten in lijn liggen met de strategie en de doelstellingen van de business units; ideaal bestaan ze uit geldelijke en niet-geldelijke elementen.